CAT HIGHLIGHT [ VIEW ALL ]

NEWS & EVENTS [ VIEW ALL ]

CAT ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดตัว “สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น” (Digital Startup Institute) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

กรมการสื่อสารทหาร เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี

CAT ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหาร สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา แก่โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี

CAT ร่วมแสดงความยินดี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ครบรอบ 59 ปี

CAT ร่วมบรรยายให้ความรู้ “Big Data กับอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่” ในงาน AUTOMATION EXPO 2019

CAT ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร กปน. ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานโครงการ Digital Park Thailand

CAT นำเสนอศักยภาพโครงข่ายสื่อสารระหว่างประเทศของไทย ในงาน SOE CEO Forum ครั้งที่ 3

CAT มอบความรู้นอกห้องเรียน เนรมิตห้องสมุด โครงการ "CAT 001 ปันน้ำใจ มอบห้องสมุด" ปี 8 ในโรงเรียนชนบทจังหวัดบุรีรัมย์ที่ขาดแคลน

CAT VDO [ VIEW ALL ]

  • เปิดบ้าน CAT สำนักงานใหญ่ หลักสี่ บนพื้นที่ 26 ไร่ ด้วยสถาปัตยกรรมภายใต้แนวคิด Smart & Sustainable

    เปิดบ้าน CAT สำนักงานใหญ่ หลักสี่ บนพื้นที่ 26 ไร่ ด้วยสถาปัตยกรรมภายใต้แนวคิด Smart & Sustainable มาพร้อมสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เป็น Smart Office ที่เปี่ยมด้วยระบบสื่อสารอันทันสมัย และระบบสาธารณูปโภคครบครัน ตอบสนองไลฟ์สไตล์การทำงานในยุคปัจจุบัน

  • CAT Banner link