• CAT voice promotion

CAT voice services

BUSINESS TELEPHONE SERVICES

CAT 001

บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศระบบเรียกตรงอัตโนมัติ โทรติดง่าย คุณภาพเสียงคมชัด ไม่มีเสียงรบกวน สัญญานเสียงไม่ดีเลย์ บริการครอบคลุม 233 ปลายทางทั่วโลก.

CAT 009

CAT 009 บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศราคาประหยัด ครอบคลุม 232 ปลายทางทั่วโลก สามารถใช้บริการได้จากโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย

CAT one-connect

CAT one-connect บริการโทรศัพท์พื้นฐานที่ตอบสนองทุกรูปแบบการใช้งานของกลุ่มธุรกิจ คุณภาพเสียงคมชัดด้วยการเชื่อมต่อสายตรงกับชุมสายของ CAT

CAT hosted PBX

CAT hosted PBX เป็นบริการให้เช่าระบบตู้สาขาโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้งานได้เสมือนมีตู้สาขาติดตั้งอยู่ที่สำนักงาน

CAT SIP-connect

CAT SIP-connect เป็นบริการโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต Voice over Internet Protocol (VoIP) ในรูปแบบ SIP Trunk ใช้งานง่าย สบาย ลดค่าใช้จ่ายให้องค์กร

CAT SIP-connect แพคเกจ Fax2email

บริการเสริมที่ช่วยให้สามารถรับ-ส่ง FAX ได้ง่ายๆ เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน และยังช่วยลดการใช้กระดาษได้อีกด้วย เมื่อมี fax เข้ามา ระบบจะทำการแปลงเป็นไฟล์ PDF และส่งมายัง Email ที่ลงทะเบียน

CAT free phone service

บริการโทรศัพท์เก็บเงินปลายทางหรือหมายเลขโทรฟรี (Free phone service) ที่ผู้โทรต้นทางไม่ต้องเสียค่าใช้บริการ

CAT audio conference

บริการประชุมทางเสียง สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการจัดการประชุม ไม่ว่าผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในหรือต่างประเทศ ก็สามารถร่วมประชุมได้ทุกที่ ทุกเวลา

PERSONAL TELEPHONE SERVICES

CAT 001

บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศระบบเรียกตรงอัตโนมัติ โทรติดง่าย คุณภาพเสียงคมชัด ไม่มีเสียงรบกวน สัญญานเสียงไม่ดีเลย์ บริการครอบคลุม 233 ปลายทางทั่วโลก

CAT 009

CAT 009 บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศราคาประหยัด ครอบคลุม 232 ปลายทางทั่วโลก สามารถใช้บริการได้จากโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย

CAT2call plus (Link)

บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) ที่นําไปใช้ได้ทุกที่ทั่วโลก โทรออก ได้ในราคาประหยัด และรับสายได้โดยไม่ต้องเสียค่า Roaming เลือกใช้งานได้ทั้งแบบรายเดือนและแบบ เติมเงิน

CAT international call forward

CAT international call forward หรือบริการโอนสายไปต่างประเทศ บริการสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำ ช่วยให้ไม่พลาดทุกสายเรียกเข้าจากประเทศไทย อยู่ที่ไหนก็รับสายได้ในราคาประหยัด

CAT phonenet CAT thaicard

CAT phonenet บัตรโทรศัพท์ราคาประหยัดที่สามารถโทรได้ทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ หรือจะโทรกลับไทยจากต่างประเทศก็ได้ สะดวกประหยัดด้วยบัตรเดียว

CAT one-connect

CAT one-connect บริการโทรศัพท์พื้นคุณภาพเสียงคมชัดด้วยการเชื่อมต่อสายตรงกับชุมสายของ CAT

บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศแบบเก็บเงินปลายทาง

บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศแบบเก็บเงินปลายทาง