สำนักงานบริการลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม

ช่องทางการติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลการค้นหาพบทั้งหมด: 133 สำนักงาน

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ชุมพร

ที่อยู่           : 25/9 หมู่ 7 ถ.ชุมพร-ปากน้ำ ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์     : 077 979900
โทรสาร       : 077 979901

สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครปฐม

ที่อยู่           : 80 ถ.ราชมรรคา ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์     : 0 3410 9505-6
โทรสาร       : 0 3410 9508

สำนักงานบริการลูกค้า กสท บ้านโป่ง

ที่อยู่           : 59 หมู่ 1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 3222 1325
โทรสาร       : 0 3222 1325

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่           : 45/1 ถ.สุขใจ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 3290 9505-7
 

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เพชรบุรี

ที่อยู่           : 8 หมู่ 5 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์     : 0 3289 9505, 0 3242 5574
โทรสาร       : 0 3242 6479

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ระนอง

ที่อยู่           : 9 ถ.เพิ่มผล ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 7798 9505
โทรสาร       : 0 7798 9506

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ราชบุรี

ที่อยู่           : 162 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 3291 9115
โทรสาร       : 0 3291 9115

​​สำนักงานบริการลูกค้า กสท สมุทรสงคราม

ที่อยู่           :  50/42 ซ.บางจะเกร็ง 4 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 3471 1427, 0 3412 9505
โทรสาร       : 0 3471 1427

สำนักงานบริการลูกค้า กสท สมุทรสาคร

ที่อยู่           : 886 ถ.สุคนธวิท ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 3411 9505
 

สำนักงานบริการลูกค้า กสท สุพรรณบุรี

ที่อยู่           : 189 หมู่ 1 ถ.สุพรรณ-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี 72000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 3596 9405
โทรสาร       : 0 3596 9406