สำนักงานบริการลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม

ช่องทางการติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลการค้นหาพบทั้งหมด: 133 สำนักงาน

สำนักงานบริการลูกค้า กสท สุโขทัย

ที่อยู่ : 146/11 ม.2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 5501 9777
โทรสาร : 0 5501 9778

สำนักงานบริการลูกค้า กสท อุตรดิตถ์

ที่อยู่ : 63 ถ.ศรีชาววัง ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 5504 9799
โทรสาร : 0 5504 9798

สำนักงานบริการลูกค้า กสท กำแพงเพชร

ที่อยู่ : 254 ม.3 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 5579 9762
โทรสาร : 0 5579 9763

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ชัยบาดาล

ที่อยู่ : 360 ม.8 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 3668 9898
โทรสาร : 0 3668 9898

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ชัยนาท

ที่อยู่ : 225/9-10 ถ.พรหมประเสริฐ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 5641 1319-20
โทรสาร : 0 5641 1319-20

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตะพานหิน

ที่อยู่ : 77,79 ถ.ชุมสาย ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 5662 2315
โทรสาร : 0 5662 2315

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตาคลี

ที่อยู่ : 629/2-3 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 5626 2006
โทรสาร : 0 5626 2006

สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครสวรรค์

ประเภท : สำนักงานบริการลูกค้า กสท
ที่อยู่ : 525/9 หมู่ 10 ถ. พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 056 223 023
โทรสาร : 056 226 304,056 223 023 ต่อ 4312

สำนักงานบริการลูกค้า กสท พระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สำนักงานบริการลูกค้า กสท
ที่อยู่ : 127 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น. โทรศัพท์ : 035 336619-20 โทรสาร : 035 336618

สำนักงานบริการลูกค้า กสท พิจิตร

ประเภท : สำนักงานบริการลูกค้า กสท
ที่อยู่ : 1/159 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 056 611970
โทรสาร : 056 611970