สำนักงานบริการลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม

ช่องทางการติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลการค้นหาพบทั้งหมด: 133 สำนักงาน

สำนักงานบริการลูกค้า กสท มุกดาหาร

ที่อยู่           : 9  ซ.บริการรังษี ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุด : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4261 1697

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ยโสธร

ที่อยู่            : 99 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4597 9815, 08 1238 0142
โทรสาร       : 0 4597 9816 


 

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ร้อยเอ็ด

ที่อยู่           : 119 ถ.สุริยเดชบำรุง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4303 9858


 

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เลย

ที่อยู่            : 68/55 ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4203 9888
 

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ศรีสะเกษ

ที่อยู่           : 102 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 045-969988

สำนักงานบริการลูกค้า กสท สกลนคร

ที่อยู่           : 1859/23 ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 420 99978 กด 0 หรือ 1 
โทรสาร       : 0 420 99978 กด  6

สำนักงานบริการลูกค้า กสท สุรินทร์

ที่อยู่           : 19/1 ถ.ทุ่งโพธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4406 9799, 08 6460 1008

สำนักงานบริการลูกค้า กสท หนองบัวลำภู

ที่อยู่           : 180 หมู่ 2 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4210 9831-33, 08 1237 0112, 08 6450 1034
โทรสาร       : 0 4231 1034

สำนักงานบริการลูกค้า กสท หนองคาย

ที่อยู่           : 197 หมู่ 12 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4299 0808, 08 6450 1018 
 

สำนักงานบริการลูกค้า กสท อำนาจเจริญ

ที่อยู่           : 110/1 ถ. ผดุงมิตร ต.บุ่ง อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ 37000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4598 9712-3, 08 1238 0161, 08  6460 1020