สำนักงานบริการลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม

ช่องทางการติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลการค้นหาพบทั้งหมด: 133 สำนักงาน

สำนักงานบริการลูกค้า กสท อุบลราชธานี

ที่อยู่           : 207 หมู่ 7 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุด : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 08 6460 1013 
โทรสาร       : 0 4531 5115

สำนักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี

ที่อยู่            : 108/2 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4218 0743 
โทรสาร       : 0 4218 0744 
 

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ปลวกแดง

ที่อยู่           : 147/15 ม.4 ถ.เหมราชอเวนิว ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 3365 8089
โทรสาร       : 0 3365 8088

สำนักงานบริการลูกค้า กสท กบินทร์บุรี

ที่อยู่           : 1075 หมู่ 8 ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 3762 9860-1
โทรสาร       : 0 3762 9860

สำนักงานบริการลูกค้า กสท จันทบุรี

ที่อยู่            : 8 ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 3960 9101-2 ต่อ 2186
โทรสาร       : 0 3960 9101 ต่อ 4202

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ฉะเชิงเทรา

ที่อยู่           : 5 ถ.สุขเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 3359 9233
โทรสาร       : 0 3359 9233 ต่อ 1125

สำนักงานบริการลูกค้า กสท มาบตาพุด

ที่อยู่           : 19 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย 6 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 3365 8660-3
โทรสาร       : 0 3365 8660 ต่อ 4200

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ชลบุรี

ที่อยู่           : 31/1 ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 3300 6266
โทรสาร       : 0 3300 6266

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตราด

ที่อยู่           : 36 ถ.ราษฎร์นิยม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุด : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 3961 9333-4
โทรสาร       : 0 3961 9334

สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครนายก

ที่อยู่           : 111 หมู่ 4 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก 26000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุด : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 3763 9101
โทรสาร       : 0 3763 9100