สำนักงาน บมจ. กสท โทรคมนาคม

ช่องทางการติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ

บมจ. กสท โทรคมนาคม สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ : 99  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 2104 3000
​โทรสาร : 0 2104 3088