วิธีชำระค่าบริการ

CAT อำนวยความสะดวกในการชำระค่าบริการโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ หลายช่องทาง ดังนี้

ชำระค่าใช้บริการ ณ สำนักงานบริการลูกค้า CAT
 • ชำระด้วยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม "A/C Payee Only" สั่งจ่าย “บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ”
  โดยลงวันที่สั่งจ่ายในวันชำระเงินหรือ ลงวันที่สั่งจ่ายก่อนวันชำระเงินไม่เกิน 7 วัน
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต ณ สำนักงานบริการลูกค้า CAT ที่มีสัญลักษณ์รับบัตรเครดิต
ชำระทางอินเทอร์เน็ต (Bill Payment Service) ที่เว็บไซต์ www.cattelecom.com
เฉพาะบุคคลธรรมดา  สมัครลงทะเบียนใช้บริการชำระเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศได้ที่ http://billpayment.cattelecom.com
ผู้ใช้บริการจะได้รับ User Name และ Password จาก CAT
เพียงท่านมีบัตรเครดิต   หรือ บัญชีธนาคารออนไลน์ ดังต่อไปนี้
ธนาคารยูโอบี
ลงทะเบียนได้ที่ www.uob.co.th
ธนาคารไทยพาณิชย์
ลงทะเบียนได้ที่ www.scb.co.th
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ลงทะเบียนได้ที่ www.krungsri.com
ธนาคารกรุงไทย 
ลงทะเบียนได้ที่ www.ktb.co.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : CAT Contact Center  โทร.1322
ชำระโดยวิธีหักโอนบัญชีเงินฝากธนาคาร
ติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานบริการลูกค้า CAT และสาขาธนาคารทั่วประเทศ โดย
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการหักโอนบัญชีเงินฝากธนาคาร 12 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารธนชาต
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)
ธนาคารเพื่อการเกษตร
ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (เฉพาะบุคคลธรรมดา)
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารนครธนชาต
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)
ธนาคารเพื่อการเกษตร
ชำระโดยวิธีหักบัญชีบัตรเครดิต โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ได้แก่
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์
ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่ ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง โทร. 1588 ตลอด 24 ชั่วโมง
บัตรเครดิต เคทีซี
ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่จุดรับชำระของ CAT หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด โทร.0-2665-5000
บัตรเครดิต ธนาคารเอชเอสบีซี
ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่จุดรับชำระของ CAT TELECOM หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารเอชเอสบีซี (ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้) โทร.1590
บัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย
ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  ธนาคารกสิกรไทย  โทร.0-2888-8888
บัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์
ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร.0-2777-7777
บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่  แผนกบริการสมาชิกบัตร โทร.0-2273-5544
ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ตัวแทนกำหนด ได้แก่
ชำระ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง (ยกเว้นปณ. สาขา ปณ.รถยนต์ และปณ.ชั่วคราว) ด้วยยอดเงิน ที่ต้องชำระทั้งสิ้น (Total Balance Due)
ชำระ ณ จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์
Counter Service
ด้วยยอดเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น (Total Balanced Due)
ชำระ ณ จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ 
TESCO Lotus
ด้วยยอดเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น (Total Balanced Due)
ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านบริการ mPAY สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM Advance ของ AIS หรือ 1-2 Call สมัครใช้บริการโดยติดต่อ AIS ที่ Call Center 1175 หรือ CAT Contact Center 1322 (ตลอด 24 ชม.) โดยนำใบแจ้งค่าใช้บริการ พร้อมเงินสด ไปชำระที่จุดรับชำระ

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการไม่สามารถชำระค่าบริการเกินวันที่ ครบกำหนดชำระ (Due Date) พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีไว้เป็นหลักฐาน
ชำระผ่านช่องทางอื่นๆ
ผู้ถือบัตรบัวหลวง ATM/Premier/BE1st  ของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • ทางโทรศัพท์ ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการโอนเงินจากบัญชีที่มีอยู่ในบัตรเพื่อชำระค่าบริการ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด ติดต่อ ใช้บริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1333 หรือ 0 2645 5555 และสามารถทำรายการชำระเงินตามขั้นตอนที่ระบุในโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อ CAT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
 • ผ่านเครื่อง ATM ของบมจ.ธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด นอกจากชำระเงินค่า ใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศแล้ว ยังสามารถซื้อรหัสบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านเครื่องATM ของบมจ. ธนาคารกรุงเทพได้อีกด้วย
ชำระทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์  ของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 • ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (Bualuang iBanking) สามารถทำรายการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ http://www.bangkokbank.com/ibanking ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
ชำระผ่านตู้ ATM  ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศและโทรศัพท์มือถือของ CAT ด้วยบาร์โค้ดบนใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มีเครื่องอ่านบาร์โค้ด โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด รวมไปถึง ธนาคารที่ไม่มีบาร์โค้ดก็สามารถชำระได้ เช่น บมจ.ธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย) บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ บมจ.ธนาคารทหารไทย
ชำระค่าบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสำหรับนิติบุคคล   ของธนาคารซิตี้แบงก์
 • ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ HiNet, ThaiPak และ OneConnect ผ่านบริการ CitiConnect ของธนาคารซิตี้แบงก์  สนใจสมัครใช้เพื่อส่งข้อมูลและชำระเงินทางอินเทอร์เน็ตสามารถรับแบบฟอร์มเพื่อรับ Username และ Password ได้ที่ธนาคารซิตี้แบงก์ สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CAT Contact Center 1322 ตลอด 24 ชั่วโมง และ Call Center ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 0 2232 3000 ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ดูแลบัญชีของท่าน
ข้อแนะนำในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • แนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 2 ฉบับ โดยระบุที่อยู่ “บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0298 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3030567260” พร้อมการชำระเงินทุกครั้ง และชำระเงินได้ด้วยวิธีที่ 1 (ชำระ ณ สำนักงานบริการลูกค้า CAT) วิธีที่ 3 และ 4 (ชำระโดยวิธีหักโอนบัญชีเงินฝากธนาคาร) กรณีนิติบุคคล ต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้ CAT เป็นตัวแทนหักและ นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย