ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

ประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี

วีดีทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี.

https://broadcast.nbtc.go.th/news/preview.php?news=NTkxMTAwMDAwMDAy&type=NTYwNDAwMDAwMDAx