ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

สภาวิศวกร ได้กำหนดจัดงานสัมมนาใหญ่สภาวิศวกร ประจำปี 2560

    สภาวิศวกร ได้กำหนดจัดงานสัมมนาใหญ่สภาวิศวกร ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ต.040 (อาคารจอดรถ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของสภาวิศวกร http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeMain.php และสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2935-6868 และ 0-2935-6697  หรือ สายด่วนสภาวิศวกร 1303