ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

เพิ่มรอบการจ่ายเงิน

ประกาศ

บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้เพิ่มรอบการจ่ายเงินผ่านบริการ Paylink Check ของ Citi Bank

1. วันที่ 9, 23, 30 พฤศจิกายน 2561

2. วันที่ 14, 28 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ: รอบจ่ายวันที่ 2, 16 พฤศจิกายน 2561 และ วันที่ 7, 21 ธันวาคม 2561 เปิดจ่ายตามปกติ