ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

ขอยกเลิกการแจ้งข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ทาง FAX (Auto)

ประกาศ

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

บมจ. กสท. โทรคมนาคม โดย ธนาคารซิตี้แบงค์ ขอยกเลิกการแจ้งข้อมูลการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ทาง FAX (Auto) โดยจะดำเนินการแจ้งข้อมูลทาง e-mail แทน หากเจ้าหนี้รายใดประสงค์จะรับแจ้งข้อมูลการจ่ายเงิน

โปรดแจ้ง e-mail แก่หน่วยงานที่ติดต่อซื้อ/จ้างด้วย จะขอบคุณมาก