ดาวน์โหลด เอกสาร

ศูนย์รวมเอกสารต่างๆของบริษัท

# ชื่อ หมวด ยอดดาวน์โหลด ไฟล์
1 C internet_GOD_15sec_withsub Clip VDO C Internet 0 ดาวน์โหลด
2 C internet_GOD_30sec_withSub Clip VDO C Internet 0 ดาวน์โหลด
3 C internet_HAPPINESS_30sec_withSub Clip VDO C Internet 0 ดาวน์โหลด
4 รายงานคุณภาพการให้บริการประเภทโทรศัพท์พื้นฐานแบบอยู่กับที่ รายงานทั่วไป 0 ดาวน์โหลด
5 CAT Logo สัญลักษณ์/รูปภาพ 0 ดาวน์โหลด
6 Template Power Point CAT Thai สัญลักษณ์/รูปภาพ 0 ดาวน์โหลด
7 Template Power Point CAT ENG สัญลักษณ์/รูปภาพ 0 ดาวน์โหลด
ทั้งหมด 7 รายการ