CAT HIGHLIGHT [ VIEW ALL ]

NEWS & EVENTS [ VIEW ALL ]

CAT ร่วมออกบูธในงาน “นิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”

CAT ร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงดิจิทัลฯ ประจำปี 2561

Tree Pay ร่วมกับ Edenred ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันเพิ่มช่องทางเพื่อสร้างมูลค่ายอดขายให้กับกลุ่มร้านค้าขนาดใหญ่ และ SME ด้วยโปรแกรม Loyalty, Rewards และ Redemption ในรูปแบบดิจิทัลอย่างครบวงจรในประเทศไทย

CAT จับมือ KTB ให้บริการทางการเงินครบวงจร

CAT ร่วมแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ก้าวสู่ปีที่ 11

CAT จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561

CAT จัดงานรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ระยะที่ 2 ในโครงการ Digital Park Thailand

CAT ร่วมแสดงความยินดีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ก้าวสู่ปีที่ 16

CAT VDO [ VIEW ALL ]

  • มาทำความรู้จักกับ Big Data

    มาทำความรู้จักกับ Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะนำ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา กำหนดนโยบาย ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

  • CAT Banner link